Pojdi na glavno vsebino

Vrednote: floskula ali orodje vodenja?

Čeprav pogosto zveni kot floskula, so poslanstvo, vrednote in vizija trije temelji uspešnega podjetja. Vendar v praksi ugotavljam, da podjetja sicer imajo napisane, žal pa jih zaposleni ne upoštevajo, ne razumejo, se z njimi ne identificirajo ali jih samo delno sprejemajo, pravi Boris Krkoč, trener komunikacije in motivacije v vodenju in prodaji. 

»Ob prebiranju intervjujev nadpovprečno uspešnih managerjev in lastnikov podjetij sem nemalokrat zasledil naslednje vprašanje in njihov odgovor: 

»Čemu v prvi vrsti pripisujete zasluge za odlične rezultate?«

»Zato, ker se zavedamo svojega poslanstva, imamo jasno začrtano vizijo in nas pri tem vodijo vrednote podjetja!« 

Za marsikoga je to floskula, s katero je vprašani pač korektno odgovoril, a v isti sapi zavil prave razloge uspeha v tančico skrivnosti. Sam pa trdim, da je to dejansko eden izmed poglavitnih vzrokov za nadpovprečne poslovne rezultate. 

Seveda je še kup drugih dejavnikov, ki so, hočeš nočeš, v vzročni povezavi z navedenimi. V prispodobi bi lahko dejali, da so ostali dejavniki priložnosti oziroma jadra, ki potrebujejo močan veter v pravo smer. Veter v našem primeru pomeni prav vrednote, torej način pristopa = vedenja zaposlenih, pri izkoriščanju priložnosti. 

V praksi opažam predvsem tri vrste odnosa do vrednot: 

  • Podjetja imajo vrednote zapisane in jih zaposleni pri svojem delu tudi resnično »živijo«.
  • Podjetja imajo vrednote zapisane predvsem – ali samo – zaradi trenda.
  • Podjetja nimajo zapisanih vrednot, ker odgovorni trdijo, da so to floskule in jih ne potrebujejo.

Kot poslovni trener komunikacije in motivacije v vodenju nimam pri svojem delu nobene dileme. Poslanstvo, vizija in vrednote so trije temelji vsakega uspešnega podjetja. In ker sem v naslovu izpostavil vrednote, jim bom namenil še nekaj besed.

Pri vrednotah moramo posebej poudariti različna poimenovanja in vsebinske razlike med osebnimi, organizacijskimi in tradicionalnimi vrednotami. Čeprav niso edine. Vendar so v podjetništvu zlasti pomembne naštete in način, kako jih spraviti na skupni imenovalec za doseganje odličnih poslovnih rezultatov.

Vrednote podjetja morajo izražati način vedenja oziroma obnašanja zaposlenih skladno z zahtevami za izvajanje poslovnih procesov ter hkrati upoštevati načelo odgovornosti posameznika do kvalitete in kvantitete, ki vodi k izpolnjevanju ciljev podjetja. Zato morajo biti prilagojene poslanstvu in viziji podjetja, ter dejavnosti, kjer želimo uspeti.

Poleg odgovornosti posameznika do del in nalog, ki jih opravlja, morajo vrednote temeljiti tudi na medsebojnih odnosih v podjetju in odnosih do zunanjih deležnikov (kupcev, dobaviteljev,…), od katerih je odvisen končni poslovni rezultat. Prav tako morajo upoštevati različnost delovnih procesov, za katere so zaposleni odgovorni. Zato nas široka paleta zahtev postavi pred dokaj težko nalogo, kako jih upoštevati in povezati v smiselno celoto ter predstaviti na kratek, razumljiv in uporaben način.

Vse to navajam, ker v praksi ugotavljam, da podjetja vrednote sicer imajo napisane, vendar jih zaposleni žal ne upoštevajo, ne razumejo, se z njimi ne identificirajo ali pa jih sprejemajo samo delno. Glavni razlog za to je vsiljevanje načina vedenja, pri določanju katerega zaposleni niso bili udeleženi.

Postavitev pravih vrednot v podjetju je namreč proces, ki ga sicer upravlja management, vendar aktivno vključuje tudi zaposlene!Kot poslovni trener PVV (Poslanstvo, Vizijo, Vrednote) uvrščam med orodja vodenja. Vloga managerja je pri izvedbi jasna in vključuje rešitve za vse tri omenjene vrste podjetij.

Vendar z opredelitvijo vrednot, ki izpolnjujejo opisane kriterije in so jasno zapisane, proces »vživljanja« še ni zaključen. Sledi mu druga stopnja, kjer morajo vodje na vseh ravneh izvesti še sidranje vrednot do zadnjega zaposlenega v organizaciji.

Ker izhajam iz lastne prakse, se zavedam zahtevnosti naloge postavitve vrednot, ki zares delujejo. Zato vas bom seznanil tudi s formulo uspeha v vodenju, ki v sebi nosi kar nekaj sporočil, ki vam bodo v pomoč pri izvajanju tega orodja vodenja,« zaključuje Boris Krkoč. 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...